Image Image

Informace a ceny

Vážení rodiče,

S ohledem na doporučení MŠMT pro letní tábory nepojedeme letos na žádné výlety a bohužel nebudeme ani plavat. Cena tak bude jednotná pro všechny turnusy – 2800 Kč/dítě, se slevou 200 Kč pro vestecké děti nebo členy FAJN. A nebojte se, o doprovodný program děti nepřijdou, my jim zábavu pozveme k nám! Budeme cvičit jógu, přijede za námi sokolník, zdravotničtí záchranáři nebo mobilní planetárium.

Zvýšenou pozornost letos věnujeme také každodenní dezinfekci prostor na Sportovišti a správnému mytí rukou. Děti budou mít k dispozici také dezinfekci na ruce. O nutnosti nosit na táboře roušky bude rozhodnuto podle aktuálně platných nařízení vlády. Asi týden před konáním Vašeho turnusu Vám pošleme email s aktuálními pokyny pro pobyt dítěte na táboře. V den nástupu na tábor bude zákonný zástupce podepisovat Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte rozšířené o příznaky nemoci Covid-19. Děkujeme za Vaši ohleduplnost a dodržování vládou vyhlášených pokynů.

Kde se vestecké tábory konají?

Vestecké příměstské tábory mají své zázemí na Sportovišti obce Vestec. Můžeme tak pro své táborové hry využívat venkovní hřiště, krytou sportovní halu i vnitřní tělocvičnu. Pokud počasí dovolí, trávíme s dětmi čas nejraději venku v okolí Vesteckého rybníka s přírodním hřištěm, na louce u venkovního amfiteátru se zmlžovadlem, na cyklostezkách s planetární stezkou nebo u venkovní posilovny a interaktivního hřiště.

Co vestecké tábory nabízí?

Vestecké tábory se každý rok konají v několika turnusech, vždy od pondělí do pátku, denně od 8:00–17:00. Na tábor se mohou přihlásit šikovné holky a kluci ve věku 4–10 let, kteří se s námi vydají vstříc letnímu dobrodružství. Pro děti je zajištěna 2× denně svačina, oběd o dvou chodech, pitný režim, jednodenní program s animátory jako náhrada za celodenní výlet, dozor dvou vedoucích (pro skupinu cca 22 dětí) a materiál na zajištění programu. V areálu Sportoviště mají děti k dispozici šatny, kde mohou mít po celý týden uloženy i náhradní věci.

Uvědomujeme si, jak je celodenní pohyb zejména pro nejmenší děti náročný, proto po obědě zařazujeme do programu klidové činnosti uvnitř v budově. Doporučujeme přinést si vlastní polštářek a malou deku nebo spacák.

Jaké jsou termíny a ceny pro rok 2020?

1. turnus 13. 7. - 17. 7. 2020 2800 Kč*
2. turnus 13. 7. - 17. 7. 2020 2800 Kč*
3. turnus 20. 7. - 24. 7. 2020 2800 Kč*
4. turnus 20. 7. - 24. 7. 2020 2800 Kč*
5. turnus 27. 7. - 31. 7. 2020 2800 Kč*
6. turnus 17. 8. - 21. 8. 2020 2800 Kč*
7. turnus 17. 8. - 21. 8. 2020 2800 Kč*
Obsazenost termínů

* Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci a nebo pro děti, které jsou členem Fotbalové akademie Jiřího Novotného ve Vestci (FAJN).

Platby za tábor přijímáme pouze převodem na bankovní účet sportoviště - 2512663309/0800. Jako variabilní symbol použijte své registrační číslo, které obdržíte při registraci. Platby, prosím, proveďte nejpozději do 15. 6. 2020.

Některé zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé poskytují příspěvek na letní tábor, fakturu pro ně Vám rádi vystavíme.

Co si přinést první den?

Každý turnus probíhá od pondělí do pátku. Sraz je mezi 7:50 - 8:00 na fotbalovém hřišti ve Vestci, kde děti předáte vedoucím. Končíme v 17:00, děti si převezmete od vedoucích opět na hřišti. Snažte se prosím dodržet předepsané časy, ať nenarušujete připravený program!

V pondělí ráno je potřeba podepsat u hlavní vedoucí Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte rozšířené o příznaky Covid-19 platné k datu nástupu na tábor a poskytnout nám kopii průkazky zdravotního pojištění dítěte (pokud jste ji neposlali dříve emailem). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potřebujeme jen od dětí, kterým je potřeba podávat nějaké léky, u ostatních stačí podpis zákonného zástupce na zmíněném prohlášení.

Děti budou potřebovat lahvičku na pití, kterou lze během dne doplnit, pokrývku hlavy proti sluníčku a opalovací krém – děti namažte už ráno doma, odpoledne je můžeme přimazat my. Do batůžku dále dětem na celý týden zabalte: přezůvky do tělocvičny (se světlou podrážkou), plavky (v případě horkého počasí využijeme často), ručník, náhradní oblečení (při zmáčení) pro variantu horkého počasí, dle aktuální situace můžete přibalit i holínky, pláštěnku a náhradní oblečení pro chladnější počasí.
Všechny věci budou mít děti uložené v šatnách na hřišti po celý týden a nemusí je denně nosit. Doporučení ohledně nošení roušek se bude řídit aktuálně platnými nařízeními vlády.

Pro děti je denně zajištěna dopolední a odpolední svačina, oběd s polévkou a celodenní pitný režim v Hospodě Na Hřišti. Zajištěný je také materiál na tvoření a dozor 2-3 vedoucích. Po obědě budou děti dodržovat polední klid zařazením klidových činností uvnitř v budově, nejmenší děti mohou i spát (nejlépe s vlastním polštářkem a dekou).