Image Image

Informace a ceny

Kde se Vestecké tábory konají?

Vestecké příměstské tábory mají své zázemí na Sportovišti obce Vestec. Můžeme tak pro své táborové hry využívat venkovní hřiště, krytou sportovní halu i vnitřní tělocvičnu. Pokud počasí dovolí, trávíme s dětmi čas nejraději venku v okolí Vesteckého rybníka s přírodním hřištěm, na louce u venkovního amfiteátru se zmlžovadlem, na cyklostezkách s planetární stezkou nebo u venkovní posilovny a interaktivního hřiště.

Co Vestecké tábory nabízí?

Vestecké tábory se každý rok konají v několika turnusech, vždy od pondělí do pátku, denně od 8:00 do 17:00. Na tábor se mohou přihlásit šikovné holky a kluci ve věku 4-10 let, kteří se s námi vydají vstříc letnímu dobrodružství. Skupiny jsou rozdělené podle věku na děti školkové (MŠ) a školní (ZŠ).

Pro děti je zajištěna 2× denně svačina, oběd o dvou chodech, pitný režim, dozor dvou vedoucích (pro skupinu cca 22 dětí), materiál na zajištění programu a táborové tričko. V areálu Sportoviště mají děti k dispozici šatny, kde mohou mít po celý týden uloženy i náhradní věci. Za odložené věci neručíme.

Uvědomujeme si, jak je celodenní pohyb náročný, zejména pro nejmenší děti, proto po obědě zařazujeme do programu klidové činnosti uvnitř v budově.

Každý turnus chceme dětem zpestřit ještě více, proto připravujeme také celodenní výlet nebo zveme zajímavé aktivity přímo za námi. Výběr výletu závisí na obsazenosti turnusu, pro zdvojené turnusy můžeme domluvit i vzdálenější cíle, pro turnus o 20 dětech budeme volit cíl bližší, příp. pozveme zajímavé aktivity k nám. Veškeré náklady spojené s výletem jsou již zahrnuty v ceně tábora.

Jaké jsou termíny a ceny pro rok 2024?

1. turnus MŠ 15. 7. - 19. 7. 2024 3400 Kč*
1. turnus ZŠ 15. 7. - 19. 7. 2024 3400 Kč*
2. turnus MŠ 22. 7. - 26. 7. 2024 3400 Kč*
2. turnus ZŠ 22. 7. - 26. 7. 2024 3400 Kč*
Obsazenost termínů

* Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci (cena tábora pro vestecké děti je tedy 3200 Kč), navíc pro vesteckého sourozence poskytujeme slevu dalších 200 Kč (celková cena tábora druhého vesteckého sourozence bude tedy 3000 Kč).

Platby za tábor přijímáme pouze převodem na bankovní účet sportoviště - 2512663309/0800. Jako variabilní symbol použijte své registrační číslo, které obdržíte při registraci. Po odeslání přihlášky potvrďte do 3 dnů svou registraci zasláním nevratné zálohy 500 Kč za každý turnus. Celá částka musí být uhrazena nejpozději do 15. 6. 2024. Storno podmínky naleznete ve Všeobecných podmínkách v záložce Dokumenty.

Některé zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé poskytují příspěvek na letní tábor, fakturu pro ně Vám rádi vystavíme.

Co si přinést první den?

Každý turnus probíhá od pondělí do pátku. Sraz je mezi 7:50 - 8:00 na fotbalovém hřišti ve Vestci, kde děti předáte vedoucím. Končíme v 17:00, děti si převezmete od vedoucích opět na hřišti. Snažte se prosím dodržet předepsané časy, ať nenarušujete připravený program!

V pondělí ráno je potřeba podepsat u hlavní vedoucí Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte rozšířené o příznaky covid-19 platné k datu nástupu na tábor a poskytnout nám kopii průkazky zdravotního pojištění dítěte (pokud jste ji neposlali dříve přes webové stránky). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potřebujeme jen od dětí, kterým je potřeba podávat nějaké léky, u ostatních stačí podpis zákonného zástupce na zmíněném prohlášení.

Děti budou potřebovat lahvičku na pití, kterou lze během dne doplnit, pokrývku hlavy proti sluníčku a opalovací krém – děti namažte už ráno doma, odpoledne je můžeme přimazat my. Do batůžku dále dětem na celý týden zabalte: přezůvky do tělocvičny (se světlou podrážkou), plavky (v případě horkého počasí využijeme často), ručník, náhradní oblečení (při zmáčení) pro variantu horkého počasí, dle aktuální situace můžete přibalit i holínky, pláštěnku a náhradní oblečení pro chladnější počasí.
Všechny věci budou mít děti uložené v šatnách na hřišti po celý týden a nemusí je denně nosit. Za odložené věci neručíme.