Image Image

Informace a ceny

Kde se vestecké tábory konají?

Vestecké příměstské tábory mají své zázemí na Sportovišti obce Vestec. Můžeme tak pro své táborové hry využívat venkovní hřiště, krytou sportovní halu i vnitřní tělocvičnu. Pokud počasí dovolí, trávíme s dětmi čas nejraději venku v okolí Vesteckého rybníka s přírodním hřištěm, na louce u venkovního amfiteátru se zmlžovadlem, na cyklostezkách s planetární stezkou nebo u venkovní posilovny a interaktivního hřiště.

Co vestecké tábory nabízí?

Vestecké tábory se každý rok konají v několika turnusech, vždy od pondělí do pátku, denně od 8:00–17:00. Na tábor se mohou přihlásit šikovné holky a kluci ve věku 4–10 let, kteří se s námi vydají vstříc letnímu dobrodružství. Pro děti je zajištěna 2× denně svačina, oběd o dvou chodech, pitný režim, celodenní výlet včetně jídla, vstupného a dopravy, dozor dvou vedoucích (pro skupinu cca 22 dětí), materiál na zajištění programu a táborové tričko. V areálu Sportoviště mají děti k dispozici šatny, kde mohou mít po celý týden uloženy i náhradní věci.

Uvědomujeme si, jak je celodenní pohyb zejména pro nejmenší děti náročný, proto po obědě zařazujeme do programu klidové činnosti uvnitř v budově.

Každý turnus chceme dětem zpestřit ještě více, proto zařazujeme do programu celodenní výlet do blízkých farmaparků, zoologických zahrad, skanzenů, interaktivních expozic, science center apod. Veškeré náklady spojené s výletem jsou již zahrnuty v ceně tábora.

Jaké jsou termíny a ceny pro rok 2020?

1. turnus 13. 7. - 17. 7. 2020 s plaváním 3100 Kč*
2. turnus 13. 7. - 17. 7. 2020 s plaváním 3100 Kč*
3. turnus 20. 7. - 24. 7. 2020 s plaváním 3100 Kč*
4. turnus 20. 7. - 24. 7. 2020 s plaváním 3100 Kč*
5. turnus 27. 7. - 31. 7. 2020 2800 Kč*
6. turnus 17. 8. - 21. 8. 2020 2800 Kč*
7. turnus 17. 8. - 21. 8. 2020 2800 Kč*
Obsazenost termínů

* Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci a nebo pro děti, které jsou členem Fotbalové akademie Jiřího Novotného ve Vestci (FAJN).

Platby za tábor přijímáme pouze převodem na bankovní účet sportoviště - 2512663309/0800. Jako variabilní symbol použijte své registrační číslo, které obdržíte při registraci. Platby, prosím, proveďte nejpozději do 15. 6. 2020.

Některé zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé poskytují příspěvek na letní tábor, fakturu pro ně Vám rádi vystavíme.

Jsou celodenní výlety určené i dalším dětem?

V případě volné kapacity autobusu se na celodenní výlet mohou hlásit také děti, které na tábor nechodí. Táborové děti mají výlet v ceně, pro ostatní je cena stanovena na 600 Kč/výlet. Výlet se platí v hotovosti v den odjezdu. Cena obsahuje vstupné a program, dopravu, celodenní stravu a pitný režim, dozor vedoucích. Pro děti, které pojedou jen na výlet, prosím, vyplňte samostatnou přihlášku „Výlet“ a před odjezdem nám prosím předejte kopii průkazky zdravotní pojišťovny.

ZOO Jihlava v úterý 14. 7. 600 Kč
ZOOpark Zelčín v úterý 21. 7. 600 Kč
Huť František v Sázavě ve čtvrtek 30. 7. 600 Kč
Planetárium ve čtvrtek 20. 8. 600 Kč
Obsazenost výletů

Co si přinést první den?

Každý turnus probíhá od pondělí do pátku. Sraz je mezi 7:50 - 8:00 na fotbalovém hřišti ve Vestci, kde děti předáte vedoucím. Končíme v 17:00, děti si převezmete od vedoucích opět na hřišti. Snažte se prosím dodržet předepsané časy, ať nenarušujete připravený program!

V pondělí ráno je potřeba podepsat u hlavní vedoucí Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte platné k datu nástupu na tábor a poskytnout nám kopii průkazky zdravotního pojištění dítěte (pokud jste ji neposlali dříve emailem). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potřebujeme jen od dětí, kterým je potřeba podávat nějaké léky, u ostatních stačí podpis zákonného zástupce na zmíněném prohlášení.

Děti budou potřebovat lahvičku na pití, kterou lze během dne doplnit, pokrývku hlavy proti sluníčku a opalovací krém – děti namažte už ráno doma, odpoledne je můžeme přimazat my. Do batůžku dále dětem na celý týden zabalte: přezůvky do tělocvičny (se světlou podrážkou), plavky (v případě horkého počasí využijeme často), ručník, náhradní oblečení (při zmáčení) pro variantu horkého počasí, dle aktuální situace můžete přibalit i holínky, pláštěnku a náhradní oblečení pro chladnější počasí.
Všechny věci budou mít děti uložené v šatnách na hřišti po celý týden a nemusí je denně nosit.

Pro děti je denně zajištěna dopolední a odpolední svačina, oběd s polévkou a celodenní pitný režim v Hospodě Na Hřišti. Zajištěný je také materiál na tvoření a dozor 2-3 vedoucích. Po obědě budou děti dodržovat polední klid zařazením klidových činností uvnitř v budově, nejmenší děti mohou i spát (nejlépe s vlastním polštářkem a dekou).