Image Image

Informace a ceny

Vážení rodiče,

podle platných vládních opatření mohou děti starší 6 let nastoupit na příměstský tábor jen v případě, že doloží splnění podmínek pro účast na volnočasových aktivitách, tedy pokud absolvovaly test na covid-19 v certifikované laboratoři s negativním výsledkem (antigenní test nejdéle před 72 hodinami, PCR test nejdéle před 7 dny), nebo s potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 před méně než 180 dny. Děti mladší 6 let se podle opatření testovat nemusí (ale mohou). Negativní testy nebo potvrzení se prokazují pouze jedenkrát, v den nástupu na tábor. Zákonný zástupce zároveň v den nástupu dítěte podepisuje prohlášení o bezinfekčnosti (týká se i jiných onemocnění než jen covid-19).

Pokud nebude nařízeno jinak, budou děti nosit roušky vždy uvnitř budovy, tato podmínka platí i pro děti mladší 6 let. Zvýšenou pozornost věnujeme každodenní dezinfekci vnitřních prostor Sportoviště a správnému mytí rukou nejen před jídlem.

Asi týden před konáním Vašeho turnusu Vám pošleme email s aktuálními pokyny pro pobyt dítěte na táboře. Počítejte prosím s nutností doložit negativní test nebo potvrzení o prodělání onemocnění, bez nich bohužel nemůžeme dítě na tábor přijmout. Nejbližší testovací centrum naleznete v Průmyslové ulici ve Vestci, otevřeno má denně od 8 hod do 16 hod. Děti i dospělí mají nárok na úhradu testů ze zdravotního pojištění 2× za kalendářní měsíc v případě PCR testů, a každých 7 dní v případě antigenních testů. Rezervovat se můžete na stránkách mmtesting.cz.

S ohledem na doporučení MŠMT pro letní tábory nepojedeme letos na žádné výlety, abychom děti co nejvíce ochránili. Ale nebojte se, o doprovodný program děti nepřijdou a přímo ve Vestci si užijeme animační program v mobilním planetáriu, bublinový workshop, skákací hrad nebo návštěvu sokolníka.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a dodržování vládních opatření.

Kde se vestecké tábory konají?

Vestecké příměstské tábory mají své zázemí na Sportovišti obce Vestec. Můžeme tak pro své táborové hry využívat venkovní hřiště, krytou sportovní halu i vnitřní tělocvičnu. Pokud počasí dovolí, trávíme s dětmi čas nejraději venku v okolí Vesteckého rybníka s přírodním hřištěm, na louce u venkovního amfiteátru se zmlžovadlem, na cyklostezkách s planetární stezkou nebo u venkovní posilovny a interaktivního hřiště.

Co vestecké tábory nabízí?

Vestecké tábory se každý rok konají v několika turnusech, vždy od pondělí do pátku, denně od 8:00 do 17:00. Na tábor se mohou přihlásit šikovné holky a kluci ve věku 4-10 let, kteří se s námi vydají vstříc letnímu dobrodružství. Bude-li na jeden termín přihlášený větší počet dětí, bude turnus rozdělen na skupiny podle věku dětí na mladší a starší. Maximální kapacita turnusu je 44 dětí (se 4 vedoucími).

Pro děti je zajištěna 2× denně svačina, oběd o dvou chodech, pitný režim, dozor dvou vedoucích (pro skupinu cca 22 dětí), materiál na zajištění programu a táborové tričko. V areálu Sportoviště mají děti k dispozici šatny, kde mohou mít po celý týden uloženy i náhradní věci.

Uvědomujeme si, jak je celodenní pohyb náročný, zejména pro nejmenší děti, proto po obědě zařazujeme do programu klidové činnosti uvnitř v budově.

Každý turnus chceme dětem zpestřit ještě více, proto připravujeme také celodenní výlet do atraktivních farmaparků, zoologických zahrad, skanzenů, interaktivních expozic, science center apod., příp. zveme zajímavé aktivity přímo za námi. Výběr výletu závisí na obsazenosti turnusu, pro zdvojené turnusy můžeme domluvit i vzdálenější cíle, pro turnus o 20 dětech budeme volit cíl bližší, příp. pozveme zajímavé aktivity k nám. Veškeré náklady spojené s výletem jsou již zahrnuty v ceně tábora.

Jaké jsou termíny a ceny pro rok 2021?

1. turnus MŠ 19. 7. - 23. 7. 2021 3000 Kč*
1. turnus ZŠ 19. 7. - 23. 7. 2021 3000 Kč*
2. turnus MŠ 26. 7. - 30. 7. 2021 3000 Kč*
2. turnus ZŠ 26. 7. - 30. 7. 2021 3000 Kč*
3. turnus MŠ 2. 8. - 6. 8. 2021 3000 Kč*
3. turnus ZŠ 2. 8. - 6. 8. 2021 3000 Kč*
Obsazenost termínů

* Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci a nebo pro děti, které jsou členem Fotbalové akademie Jiřího Novotného ve Vestci (FAJN).

Platby za tábor přijímáme pouze převodem na bankovní účet sportoviště - 2512663309/0800. Jako variabilní symbol použijte své registrační číslo, které obdržíte při registraci. Platby, prosím, proveďte nejpozději do 15. 6. 2021. Storno podmínky naleznete ve Všeobecných podmínkách v záložce Dokumenty.

Některé zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé poskytují příspěvek na letní tábor, fakturu pro ně Vám rádi vystavíme.

Co si přinést první den?

Každý turnus probíhá od pondělí do pátku. Sraz je mezi 7:50 - 8:00 na fotbalovém hřišti ve Vestci, kde děti předáte vedoucím. Končíme v 17:00, děti si převezmete od vedoucích opět na hřišti. Snažte se prosím dodržet předepsané časy, ať nenarušujete připravený program!

V pondělí ráno je potřeba doložit negativní test na covid-19 nebo potvrzení o prodělání nemoci a podepsat u hlavní vedoucí Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte rozšířené o příznaky covid-19 platné k datu nástupu na tábor a poskytnout nám kopii průkazky zdravotního pojištění dítěte (pokud jste ji neposlali dříve). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potřebujeme jen od dětí, kterým je potřeba podávat nějaké léky, u ostatních stačí podpis zákonného zástupce na zmíněném prohlášení.

Děti budou potřebovat lahvičku na pití, kterou lze během dne doplnit, pokrývku hlavy proti sluníčku a opalovací krém – děti namažte už ráno doma, odpoledne je můžeme přimazat my. Do batůžku dále dětem na celý týden zabalte: přezůvky do tělocvičny (se světlou podrážkou), plavky (v případě horkého počasí využijeme často), ručník, náhradní oblečení (při zmáčení) pro variantu horkého počasí, dle aktuální situace můžete přibalit i holínky, pláštěnku a náhradní oblečení pro chladnější počasí.
Všechny věci budou mít děti uložené v šatnách na hřišti po celý týden a nemusí je denně nosit. Doporučení ohledně nošení roušek se bude řídit aktuálně platnými nařízeními vlády.

Pro děti je denně zajištěna dopolední a odpolední svačina, oběd s polévkou a celodenní pitný režim v Hospodě Na Hřišti. Zajištěný je také materiál na tvoření a dozor 2-3 vedoucích. Po obědě budou děti dodržovat polední klid zařazením klidových činností uvnitř v budově, nejmenší děti mohou i spát (nejlépe s vlastním polštářkem a dekou).