Přihláška

Přihlášky je možné odesílat pouze elektronicky. Po odeslání formuláře Vám na uvedený email přijde souhrn všech odeslaných údajů a odkaz pro potvrzení registrace.

Registraci dokončíte až kliknutím na odkaz ve Vašem emailu!

Obdržíte také unikátní číslo registrace, které slouží k Vaší identifikaci při placení, ke vstupu do fotogalerie a při další komunikaci s námi.
Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami.

V den nástupu na tábor Vás prosíme o podepsání Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte k datu nástupu u hlavní vedoucí (nelze posílat předem) a předání kopie průkazky zdravotního pojištění Vašeho dítěte. Kopii průkazu zdravotního pojištění můžete zasílat předem.

Údaje o dítěti
Trvalý pobyt
Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci nebo pro děti, které jsou členem Fotbalové akademie Jiřího Novotného ve Vestci (FAJN).
Registraci u zdravotní pojišťovny prosíme doložte prostou kopií průkazu pojištěnce.
Sem můžete uvést případné alergie, diety, další zdravotní omezení nebo podobné údaje.
Zákonný zástupce:
Další zákonný zástupce:
Další kontakty:
Uveďte všechny další osoby, které mohou dítě vyzvednout. Nikomu jinému nemůže být dítě předáno.
Turnusy
13. 7. - 17. 7. 2020 ~ turnus již proběhl
13. 7. - 17. 7. 2020 ~ turnus již proběhl
20. 7. - 24. 7. 2020 ~ turnus již proběhl
20. 7. - 24. 7. 2020 ~ turnus již proběhl
27. 7. - 31. 7. 2020 ~ turnus již proběhl
17. 8. - 21. 8. 2020 ~ turnus již proběhl
17. 8. - 21. 8. 2020 ~ turnus již proběhl
Ostatní
Nechci, aby se jméno a věk dítěte zobrazilo v tabulce rezervací, tzn. ostatní kamarádi mé dítě v tabulce rezervací neuvidí.
Můžete si zvolit svůj číselný nebo písmenný kód. Použijete ho vždy k autorizaci požadavků zadaných pod Vaším registračním číslem, např. při vstupu do fotogalerie nebo k dokončení registrace.