Přihláška

Přihlášky je možné odesílat pouze elektronicky. Po odeslání formuláře Vám na uvedený email přijde souhrn všech odeslaných údajů a odkaz pro potvrzení registrace.

Registraci dokončíte až kliknutím na odkaz ve Vašem emailu a uhrazením celé částky do 3 dnů po odeslání formuláře!

Obdržíte také unikátní číslo registrace, které slouží k Vaší identifikaci při placení, ke vstupu do fotogalerie a při další komunikaci s námi.
Odesláním přihlášky souhlasíte se všeobecnými podmínkami.

V den nástupu na tábor Vás prosíme o podepsání Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte k datu nástupu u hlavní vedoucí (nelze posílat předem) a předání kopie průkazky zdravotního pojištění Vašeho dítěte. Kopii průkazu zdravotního pojištění můžete zasílat předem.

Údaje o dítěti
Trvalý pobyt
Na všechny turnusy poskytujeme slevu 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Vestci. Dalších 200 Kč slevu mají vestecké děti, které mají na tábor registrovaného i staršího sourozence.
Registraci u zdravotní pojišťovny prosíme doložte prostou kopií průkazu pojištěnce.
Sem můžete uvést případné alergie, diety, další zdravotní omezení nebo podobné údaje.
Zákonný zástupce:
Další zákonný zástupce:
Další kontakty:
Uveďte všechny další osoby, které mohou dítě vyzvednout. Nikomu jinému nemůže být dítě předáno.
Turnusy
15. 7. - 19. 7. 2024 ~ kapacita: 22, přihlášeno: 20
15. 7. - 19. 7. 2024 ~ kapacita: 22, přihlášeno: 16
22. 7. - 26. 7. 2024 ~ kapacita: 22, přihlášeno: 21
22. 7. - 26. 7. 2024 ~ kapacita: 22, přihlášeno: 19
Pozn. Samostatné skupiny "MŠ" a "ZŠ" ve stejném turnusu budou otevřeny pro nejméně 15 přihlášených dětí v každé skupině. V opačném případě budou všechny děti spojeny do jediné, věkově smíšené skupiny.
Ostatní
Nechci, aby se jméno a věk dítěte zobrazilo v tabulce rezervací, tzn. ostatní kamarádi mé dítě v tabulce rezervací neuvidí.
Můžete si zvolit svůj číselný nebo písmenný kód. Použijete ho vždy k autorizaci požadavků zadaných pod Vaším registračním číslem, např. při vstupu do fotogalerie nebo k dokončení registrace.