Výlety

Každý turnus vesteckých táborů chceme dětem zpestřit, proto do programu zařazujeme celodenní výlet.

v úterý 14. 7. ZOO Jihlava
v úterý 21. 7. ZOOpark Zelčín
ve čtvrtek 30. 7. Huť František v Sázavě
ve čtvrtek 20. 8. Planetárium

Veškeré náklady spojené s celodenním výletem jsou již zahrnuty v ceně tábora. V případě volné kapacity autobusu, se na naše výlety mohou přihlásit také děti, které v daném termínu na tábor nechodí, ale chtěly by se výletu zúčastnit. To platí i pro babičky, maminky a tatínky, kteří by chtěli vyrazit s námi. Cena za externího účastníka (dítě či dospělý) je stanovena na 600 Kč/výlet a zahrnuje vstupné a program, dopravu, celodenní stravu, pitný režim a dozor vedoucích.

Přihlásit se budete moct po uzavření přihlášek na tábory odesláním elektronické přihlášky „Výlet“ v záložce Přihláška, nejpozději v pondělí daného týdne do 9:00. Poplatek se platí v hotovosti v den odjezdu u hlavní vedoucí. Děti prosím vybavte batůžkem s náhradním oblečením, příp. pláštěnkou, lahvičkou s pitím a pokrývkou hlavy. Vedoucím prosím odevzdejte kopii průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a upozorněte je, pokud se dítěti dělá v autobuse špatně (léky na nevolnost na cestu zpět můžete předat vedoucím).